Kontakt forma

Adresa

Hotel Royal Spa

  • Office:Narodnog fronta 42, 15316 Banja Koviljača, Serbia
  • Email: office@royalspa.rs
  • Mobile: +381 (0)65 885 5545
  • Phone: +381 (0)15 818 010
  • Fax: +381 (0)15 818 011

Društvene mreže

Infofin d.o.o.

  • Office:Vlade Zečevića 4, 15300 Loznica, Serbia
  • Email: office@royalspa.rs
  • Tekući račun Banca Intesa: 160-329511-70
  • Tekući račun Eurobank Direktna: 150-25020151-31

Lice odgovorno za zaštitu podataka o ličnosti

Snežana Marković