Sauna

Sauna - raj za dušu i telo

Svaki bolji velnes centar danas ima i saunu koja je postala neophodni dio brige za telo i zdravlje. U osnovi poznajemo tri vrste sauna, a to su suva, parna i infracrvena. Saune se razlikuju po temperaturi i vlažnosti vazduha, ali i po dodacima poput aroma, soli, biljaka, boja.

Tri osnovne vrste sauna

U ovom delu Evrope najpoznatiji je suvi tip saune, u koji se ubrajaju finska i ruska sauna. U finskoj sauni temperatura dostiže od 70 do 90 ºC sa vlažnošću vazduha 10 do 15%, a u ruskoj temperatura varira od 90 do 110 ºC sa niskom vlažnošću od 5 do 15 %. Vlažnost vazduha postižemo polivanjem zagrejanog kamenja u peći.

U parne saune ubraja se turska sauna. U njoj je temperatura niža od temperature u suvoj sauni i retko kada prelazi 60 ºC, a vlažnost se kreće od 30 do 60 %.

Infracrvena sauna u Evropi se koristi oko 10 godina. Princip te saune temelji se na zagrevanju prostora i tela infracrvenim zracima koji zagrevanjem izazivaju znojenje i čišćenje tela. Temperatura u infracrvenoj sauni se kreće od 50 do 60 ºC.

Iako je optimalno vreme boravka u sauni od osam do 15 minuta, prvi put ne bi trebalo ostati duže od deset.Suv vazduh i visoka temperatura od 70 do 100 stepeni, može izazvati vrtoglavicu.

Obratite pažnju

Pri upotrebi finske saune treba obratiti pažnju da ne preteramo, posebno ako se ubrajamo u populaciju starijih ili mlađih do 20. godine života. Takođe moramo pažnju obratiti na vreme zadržavanja u sauni tog tipa ako je prvi put koristimo. Preporučuje se kratka upotreba saune, do 5 minuta, i postepeno navikavanje tela na boravak od 15 minuta u takvom prostoru.

Blagodeti saune

Pozitivna dejstva saune na telo čine se kao beskonačni spisak. Od blagodeti kao što su trening kardiovaskularnog sistema, pozitivan uticaj na disajne puteve i kožu, pronalazimo i informacije o tome kako sauna potpomaže smanjivanju bola u mišićima, pri jačanju imuniteta i odbrambene funkcije organizma. Uz pozitivna dejstva treba se pridržavati uputstva za korišćenje i konsultovati se sa ličnim lekarom.

Autor: Maja

Maja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Beatae iusto hic neque quam, sapiente eligendi adipisci porro, odio incidunt, asperiores illum earum natus reprehenderit quo atque aspernatur commodi, cumque deleniti!Placeat a et at vero esse, dolores eveniet deserunt molestias laboriosam. Consequuntur earum ad cumque voluptatem sunt quas velit molestiae sit sapiente aspernatur ipsam nobis, odit animi non consequatur quae.