Sauna

Sauna - raj za dušu i telo

  • ● Finska
  • ● Ruska
  • ● Infrared
  • ● Tursko kupatilo


Svaki bolji velnes centar danas ima i saunu koja je postala neophodni dio brige za telo i zdravlje. U osnovi poznajemo tri vrste sauna, a to su suva, parna i infracrvena. Saune se razlikuju po temperaturi i vlažnosti vazduha, ali i po dodacima poput aroma, soli, biljaka, boja.

Tri osnovne vrste sauna

U ovom delu Evrope najpoznatiji je suvi tip saune, u koji se ubrajaju finska i ruska sauna. U finskoj sauni temperatura dostiže od 70 do 90 ºC sa vlažnošću vazduha 10 do 15%, a u ruskoj temperatura varira od 90 do 110 ºC sa niskom vlažnošću od 5 do 15 %. Vlažnost vazduha postižemo polivanjem zagrejanog kamenja u peći.

U parne saune ubraja se turska sauna. U njoj je temperatura niža od temperature u suvoj sauni i retko kada prelazi 60 ºC, a vlažnost se kreće od 30 do 60 %.

Infracrvena sauna u Evropi se koristi oko 10 godina. Princip te saune temelji se na zagrevanju prostora i tela infracrvenim zracima koji zagrevanjem izazivaju znojenje i čišćenje tela. Temperatura u infracrvenoj sauni se kreće od 50 do 60 ºC.

Iako je optimalno vreme boravka u sauni od 8 do 15 minuta, prvi put ne bi trebalo ostati duže od deset. Suv vazduh i visoka temperatura od 70 do 100 stepeni, može izazvati vrtoglavicu.

Obratite pažnju

Pri upotrebi finske saune treba obratiti pažnju da ne preteramo, posebno ako se ubrajamo u populaciju starijih ili mlađih do 20. godine života. Takođe moramo pažnju obratiti na vreme zadržavanja u sauni tog tipa ako je prvi put koristimo. Preporučuje se kratka upotreba saune, do 5 minuta, i postepeno navikavanje tela na boravak od 15 minuta u takvom prostoru.

Blagodeti saune

Pozitivna dejstva saune na telo čine se kao beskonačni spisak. Od blagodeti kao što su trening kardiovaskularnog sistema, pozitivan uticaj na disajne puteve i kožu, pronalazimo i informacije o tome kako sauna potpomaže smanjivanju bola u mišićima, pri jačanju imuniteta i odbrambene funkcije organizma. Uz pozitivna dejstva treba se pridržavati uputstva za korišćenje i konsultovati se sa ličnim lekarom.